Uprzejmie informujemy, że Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Stanisław Krecik ogłosił na rok szkolny i akademicki XVI Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”Turniej trwa od 01.09.2018 r. do 21.06.2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie szkoły/uczelni przez jej dyrekcję/władze 
w uzgodnieniu z samorządem uczniowskim/studenckim na formularzu zgłoszenia. 

W Turnieju mogą brać udział wszyscy pełnoletni uczniowie zgłoszonej do uczestnictwa szkoły oraz studenci uczelni wyższych. Więcej informacji w Regulaminie.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów

z województwa zachodniopomorskiego,

Drodzy uczniowie!

 

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt znaczka pocztowego dotyczącego obchodów setnej rocznicy powstania PCK, którego organizatorami są Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie pani Joanna Łaskarzewska oraz Dyrektor Regionu Sieci w Szczecinie Poczty Polskiej pan Józef Sekuła.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego i polega na przygotowaniu projektu znaczka pocztowego nawiązującego tematycznie do obchodów setnej rocznicy powstania PCK oraz elementów kojarzących się z województwem zachodniopomorskim. Uczestnicy wykonują pracę konkursową po uprzednio przeprowadzonej lekcji przybliżającej historię i działalność PCK na świecie, w kraju i w regionie.

 

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie setnej rocznicy powstania PCK. W 2019 roku obchody te odbywają się pod hasłem „Od 100 lat wszędzie dla wszystkich”.

 

Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do podjętych przez nas działań związanych z popularyzacją idei Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Więcej informacji na stronie: www.kuratorium.szczecin.pl

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

z województwa zachodniopomorskiego,

Drodzy Uczniowie,

 

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moje spotkanie z PCK”, którego organizatorami są Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie pani Joanna Łaskarzewska.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i polega na przygotowaniu materiału filmowego, którego tematem będzie „Moje spotkanie z PCK”.

 

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych wiedzy na temat działań Polskiego Czerwonego Krzyża na przestrzeni 100 lat, edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży, w tym promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, udzielania pierwszej pomocy, promocja honorowego krwiodawstwa i wolontariatu oraz uczczenie setnej rocznicy powstania PCK – obchody odbywają się pod hasłem „OD 100 LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH”.

 

Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do podjętych przez nas działań związanych z popularyzacją idei Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Więcej informacji na stronie: www.kuratorium.szczecin.pl

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin