W dniu 12 września 2020 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani podczas Rejonowych Zjazdów PCK, członkowie ustępujących okręgowych organów statutowych stowarzyszenia tj. Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK i Komisji Rewizyjnej, prezesi oddziałów rejonowych PCK i zaproszeni goście, w tym pełnomocnicy delegatur PCK.

Czytaj więcej...

W dniu 19 września 2020 r. r. w godz. 10-15, na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbyła się akcja plenerowa pn. „PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA ADRESOWANA DO MIESZKAŃCÓW SZCZECINA” (w ramach umowy na realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin).

Celem projektu było edukowanie i dostarczenie  wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia, w tym:

→ promowanie wśród dorosłych, młodzieży, dzieci postaw i zachowań prozdrowotnych;

→ wzmocnienie działań społecznych na rzecz zdrowia, w tym racjonalnego odżywiania się,  planowania żywienia indywidualnego dla osób w różnym wieku, zdrowych i chorych, planowanie jadłospisu, opracowanie diety;

→ szeroka popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa;

→ dostarczenie teoretycznej wiedzy z zakresu historii przed - i powojennej oraz roli organizacji pozarządowych na przykładzie Polskiego Czerwonego Krzyża w budowaniu służby zdrowia, a także pomocy społecznej;

→ integracja różnych stowarzyszeń i instytucji państwowych, które współpracują i edukują  na rzecz profilaktyki i zdrowego stylu życia.

 

Wszystkim odwiedzającym nasze stoiska serdecznie dziękujemy i do miłego spotkania w przyszłym roku !

 

GALERIA

 

       

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie informuje, że w dniu 19 września br. na Jasnych Błoniach w Szczecinie, w godzinach 10.00-15.00 odbędzie się festyn w ramach umowy o realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin pod tytułem „PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA ADRESOWANA DO MIESZKAŃCÓW SZCZECINA”. Celem projektu jest edukowanie i dostarczenie  wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia, w tym:

  • promowanie wśród dorosłych, młodzieży, dzieci postaw i zachowań prozdrowotnych .
  • wzmocnienie działań społecznych na rzecz zdrowia, w tym racjonalnego odżywiania się,  planowania żywienia indywidualnego dla osób w różnym wieku, zdrowych i chorych, planowanie jadłospisu, opracowanie diety.
  • szeroka popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa.
  • dostarczenie teoretycznej wiedzy z zakresu historii przed - i powojennej oraz roli organizacji pozarządowych na przykładzie Polskiego Czerwonego Krzyża w budowaniu służby zdrowia, a także pomocy społecznej.
  • integracja różnych stowarzyszeń i instytucji państwowych, które współpracują i edukują  na rzecz profilaktyki i zdrowego stylu życia.

 

Zachęcamy mieszkańców Szczecina do wzięcia udziału  w naszej akcji.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin