13 kwietnia w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie odbył się Zjazd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

W zjeździe uczestniczyli delegaci, członkowie okręgowych organów statutowych stowarzyszenia tj. Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK i Komisji Rewizyjnej oraz prezesi oddziałów rejonowych PCK i zaproszeni goście.

Czytaj więcej...

Wdniu 11 maja 2019 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbyła się akcja plenerowa pn. „PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA ADRESOWANA DO MIESZKAŃCÓW SZCZECINA” (w ramach umowy o realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin).

Celem projektu było edukowanie i dostarczenie  wiedzy w zakresie zdrowego stylu życia, w tym:

  • promowanie wśród dorosłych, młodzieży, dzieci postaw i zachowań prozdrowotnych;
  • wzmocnienie działań społecznych na rzecz zdrowia, w tym racjonalnego odżywiania się, planowania żywienia indywidualnego dla osób w różnym wieku, zdrowych i chorych,planowanie jadłospisu, opracowanie diety;
  • szeroka popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa;
  • dostarczenie teoretycznej wiedzy z zakresu historii przed - i powojennej oraz roli organizacji pozarządowych na przykładzie Polskiego Czerwonego Krzyża w budowaniu służby zdrowia, a także pomocy społecznej;
  • integracja różnych stowarzyszeń i instytucji państwowych, które współpracują i edukują  na rzecz profilaktyki i zdrowego stylu życia.

GALERIA

13 maja br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyły się obrady Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia zwycięzców konkursu na projekt znaczka pocztowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie pani Joanna Łaskarzewska oraz Dyrektor Regionu Sieci w Szczecinie Poczty Polskiej pan Józef Sekuła.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego i polegał na przygotowaniu projektu znaczka pocztowego nawiązującego tematycznie do obchodów setnej rocznicy powstania PCK oraz elementów kojarzących się z województwem zachodniopomorskim.

Celem przedsięwzięcia było uczczenie setnej rocznicy powstania PCK. W 2019 roku obchody te odbywają się pod hasłem „Od 100 lat wszędzie dla wszystkich”.

Do 30 kwietnia do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło łącznie 282 prace konkursowych z 41 szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin