Image1\
 
 

17.09.2018 r. rozpoczęliśmy obchody III Stargardzkich Dni Seniora. Pierwszego dnia liczną grupą wybraliśmy się na konferencje połączone z występami artystycznymi i słodkim poczęstunkiem. Drugiego dnia skorzystaliśmy z Dnia Otwartego i odwiedziliśmy Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie. Dziękujemy za gościnę:) Tego dnia skorzystaliśmy także z otwartych drzwi Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Wraz z członkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zwiedzaliśmy zakamarki Komendy. Trzeci dzień obchodów Dni Seniora był dla nas wyjątkowo ważny. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Stargardzie przekazało nam klucz do Miasta. Tego dnia nasza placówka była otwarta dla wszystkich mieszkańców Stargardu.

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin