Image1\
 
 
logo
 
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Stargardzie Szczecińskim

Dla kogo przeznaczona jest placówka:
• dla osób starszych, samotnych

Co proponuje placówka:
• zapewnienie dziennego pobytu (bez noclegów),
• podstawową opiekę pielęgniarską, m.in. pomiar ciśnienia, pomiar cukru,
• terapię ruchową w formie gimnastyki ogólno usprawniającej, elementy rehabilitacji indywidualnej i masażu rehabilitacyjno – relaksacyjnego,
• organizację zajęć wspomagających aktywność seniorów: zajęcia muzyczne, plastyczne, komputerowe, kulinarne, treningi pamięci, prelekcje, zajęcia relaksacyjne, warsztaty teatralne, zajęcia kosmetyczne itp.,
• udział w zajęciach kulturalnych, towarzyskich organizowanych przez dom lub zewnętrzne instytucje kulturalne i oświatowe,
• organizację spotkań i zabaw kulturalno-rekreacyjnych (zabawy karnawałowe, mikołajki, spotkania świąteczne, imprezy okolicznościowe, wycieczki, pikniki, turnieje, gry, wyjścia do teatru, do kina),

Kiedy można skorzystać z zajęć w placówce:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Gdzie mieści się placówka:
Stargard Szczeciński, ul. Limanowskiego 24 tel. 91 577 23 00; tel.kom. 669 202 630

Co zrobić, aby stać się uczestnikiem placówki:
• złożyć wniosek o przyjęcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, ul. Warszawska 9A, tel.: 0 91 578-45-83
• po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika MOPS, na podstawie decyzji otrzymuje się skierowanie do Domu

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych jest:
prowadzony przez PCK, dotowany przez Miasto Stargard Szczeciński

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin