Image1\
 
 

Informujemy, że od 01.01.2018 r. dotychczasowy klub Cafe Senior zmienił swoją nazwę na Klub Senior+

i realizuje zadania zgodnie z Programem Wieloletnim  Senior+ na lata 2015-20120.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin