Image1\
 
 

logo_hdkW dniach 22 – 26 listopada od 1972 roku swoje coroczne święto w całym kraju obchodzą honorowi dawcy krwi PCK.

Dni Honorowego Krwiodawstwa są okazją do przypomnienia, iż zdrowie i życie ludzkie zawsze stanowią największą wartość, a krew jest najcenniejszym darem, który może je ratować.

Krwiodawcy nie znają tych, którym ofiarowują swoją krew. Wiedzą, że ich krew jest potrzebna innym – jest potrzebna drugiemu człowiekowi.

Zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie popularyzacji honorowego krwiodawstwa jest zachęcanie jak największej liczby zdrowych osób do bezpłatnego oddawania krwi. Zadanie to realizowane jest m.in. za pośrednictwem Klubów HDK PCK. To właśnie honorowi dawcy krwi zrzeszeni w Klubach HDK są najbardziej ofiarnymi działaczami Polskiego Czerwonego Krzyża, bowiem uczestniczą w realizacji wszystkich statutowych zadań PCK.

Dni Honorowego Krwiodawstwa są okazją do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za ich dar, za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi. To właśnie im wszystkim pragniemy złożyć hołd za ich wspaniałe serce, za bezinteresowność, odwagę i chęć niesienia pomocy w każdej sytuacji. 
Stąd też w okresie Dni Honorowego Krwiodawstwa odbędzie się zwiększona ilość uroczystych spotkań i wieczornic organizowanych przez Kluby HDK oraz akademii organizowanych przez Zarządy PCK i Rady HDK, podczas których nieliczni z zrzeszonych w PCK otrzymają odznaki, wyróżnienia i podziękowania za swój humanitarny czyn.

Uroczystością kończącą obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa będzie okręgowa akademia, która w bieżącym roku odbędzie się w dniu 4 grudnia o godz. 11.00 w Teatrze Polskim w Szczecinie.
Scenariusz uroczystości okręgowej przewiduje m.in. wręczenie Odznak Honorowych „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu (nadanych przez Ministra Zdrowia), Odznaki Honorowej „Gryfa Zachodniopomorskiego”, Odznak Honorowych Polskiego Czerwonego Krzyża, wyróżnień „Kryształowe Serce”, Odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz nagród dla laureatów konkursów honorowego krwiodawstwa.
Zdajemy sobie sprawę , iż wszystkie odznaczenia, wyróżnienia i inne honory, jakie otrzymują honorowi dawcy krwi, na pewno nie są adekwatne do ich ofiarności. Ale tymi symbolicznymi gestami pragniemy wyrazić naszą niezmienną wdzięczność, sympatię oraz wyrazy szacunku i szczerego podziękowania ZA ICH DAR – DAR KRWI.

 

PROGRAM OBCHODÓW DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin