Image1\
 
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28.09.br. po długiej chorobie odszedł na zawsze Klemens Robaszkiewicz -  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, członek Polskiego Czerwonego Krzyża od 1958 roku.

 

Klemens Robaszkiewicz był  wybitnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża na szczeblu lokalnym, a także okręgowym. Był prezesem Klubu HDK PCK przy PKS Gryfice Sp. z o.o.

Swoją osobowością potrafił zainteresować młodzież do oddawania krwi, przeprowadzając pogadanki na temat honorowego oddawania krwi i organizując otwarte akcje poboru krwi na terenie Powiatu Gryfickiego.

Za działalność na rzecz upowszechniania honorowego krwiodawstwa odznaczony i wyróżniony wieloma odznakami i odznaczeniami,  m.in. „Kryształowym Sercem”, Złotym Krzyżem Zasługi,  Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia, Odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz Złotą Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na nowym cmentarzu  w Gryficach, 02 października br. o godz. 11.00.

 

Z głębokim żalem

Członkowie Zarządu, pracownicy, członkowie i wolontariusze

Polskiego Czerwonego Krzyża Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego w Szczecinie.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin