Image1\
 
 

Sprawozdanie z  realizacji  Podprogramu 2016 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

 W 2016 roku na terenie woj. zachodniopomorskiego w ramach pomocy społecznej realizowany był  Program Operacyjny  Pomoc  Żywnościowa  2014-2020 (POPŻ) – Podprogram  2016, zgodnie z  Umową zawartą pomiędzy: PCK z siedzibą w Warszawie a Agencją Rynku Rolnego. Instytucję Zarządzającą Projektem stanowiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja zadania rozpoczęła się od sierpnia 2016 roku, a zakończyła się w czerwcu 2017 roku. Program realizowali Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie i Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu. 

W 2016 roku wydając beneficjentom żywność rozdysponowane zostały następujące  produkty spożywcze: artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, groszek z marchewką,warzywa i owoce, gulasz wieprzowy z warzywami, artykuły mięsne, cukier, tłuszcze (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki,  mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek              z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy). Adresatami programu byli bezdomni, niepełnosprawni, migranci, pozostałe osoby najbardziej potrzebujące, spełniające kryteria kwalifikowalności (zgodnie  z art. 7 o pomocy społecznej).

Oddziały Rejonowe PCK - w Koszalinie i Kołobrzegu w ramach realizacji POPŻ  FEAD Podprogram 2016 otrzymały 538,6352 ton   żywności, która przekazana została w formie 57368 paczek żywnościowych beneficjentom programu    na kwotę  2401946,238  PLN.  Pomocą podczas realizacji programu objęto  11559  potrzebujących osób.

Podczas  POPŻ - Podprogram 2016 oprócz pomocy żywnościowej OR PCK - w Koszalinie i Kołobrzegu  organizowały 85 działań towarzyszących w formie warsztatów kulinarnych, dietetycznych oraz programów edukacyjnych dla 1090 beneficjentów.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin