Image1\
 
 

Polski Czerwony Krzyż informuje, że nie prowadzi wymiany wolontariuszy, w ramach struktur Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,  na misje międzynarodowe.

Każde Stowarzyszenie Krajowe Międzynarodowego Ruchu ma w swych szeregach wolontariuszy zajmujących się bieżącymi pracami w danym kraju i tylko w wyjątkowych sytuacjach dołączają do niech ochotnicy z innych Stowarzyszeń.

 

Jednakże na niektórych terenach brakuje ekspertów, fachowców i specjalistów określonych dziedzin, istnieje więc możliwość angażu w danym regionie w charakterze delegata Federacji lub MKCK na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Aktualne ogłoszenia o pracę publikowane są na ich stronach pod linkami:

http://www.ifrc.org/who-we-are/working-with-us/current-vacancies/

https://www.icrc.org/en/who-we-are/jobs

 

Kandydaci poddawani są procesowi rekrutacji przez centralę w Genewie. Języki obowiązujące w Ruchu to: angielski, arabski, francuski, hiszpański i rosyjski. Czasami wymagane jest posługiwanie się językami endemicznymi, np.: pasztu, urdu, swahili, hindi, itp. (zwłaszcza na misjach w Afryce, Azji i Ameryce Południowej).

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin