Image1\
 
 

XX Okręgowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym

Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK – Łobez 2018

pod Honorowym Patronatem Burmistrz Węgorzyna Moniki Kuźmińskiej

 

W sobotę 16 czerwca 2018 r. nad jeziorem w Węgorzynie odbyły się jubileuszowe XX Okręgowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Klubów HDK PCK pod Patronatem Honorowym Burmistrz Węgorzyna Moniki Kuźmińskiej.

Organizatorem zawodów był Klub HDK PCK w Łobzie, a współorganizatorem KołoPZW „Węgorz” z Węgorzyna. W zawodach wzięło udział 12 drużyn: Klub HDK PCK w Łobzie – 2 drużyny, Klub HDK PCK przy ZOO PCK w Szczecinie, Klub HDK PCK w Baniach – 2 drużyny, Klub HDK PCK „Dar Życia” przy Goleniowskim Domu Kultury w Goleniowie, Międzyzakładowy Klub HDK PCK „ZNTK” w Stargardzie, Klub HDK PCK przy PKS w Gryficach – 2 drużyny (Gryfice, Płoty), Klub HDK PCK w Nowogardzie, Klub HDK PCK w Dobrej, Klub HDK PCK w Gryfinie.

 

Zawody rozpoczęły się o godz. 8 po oddaniu strzału przez sędziego głównego i trwały do godz. 12.

Po zakończeniu zawodów 4 sędziów przystąpiło do oceny wagowej złowionych ryb w poszczególnych sektorach : „A”, „B”, „C”. W każdym z sektorów było po 12 zawodników każdy z innej drużyny.

                                

                         

Zawodnicy byli oceniani

 

W klasyfikacji drużynowej:

 

 I miejsce - drużyna z Klubu HDK PCK Banie II – puchar ufundowany przez Burmistrz Węgorzyna Monikę Kuźmińska.

II miejsce drużyna z Klubu HDK PCK Łobez I - puchar ufundowany przez Starostę Łobeskiego Pawła Marka.

III miejsce drużyna z Klubu HDK PCK Nowogard  – puchar ufundowany przez Wojskową Stację Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenową Stację ze Szczecina.

 

IV miejsce Klub HDK PCK „Dar Życia” Goleniów,V miejsce Klub HDK PCK Szczecin

VI miejsce Klub HDK PCK Łobez II, VII miejsce Międzyzakładowy Klub HDK PCK ZNTK Stargard, VIII Klub HDK PCK Płoty ,IX miejsceKlub HDK PCK przy PKS Gryfice,
X miejsce Klub HDK PCK Banie I, XI miejsce Klub HDK PCK Gryfino, XII miejsce Klub HDK PCK Dobra.

 

W klasyfikacji Indywidualnej:

 

I miejsce Bęś Piotr Klub HDK PCK Szczecin– puchar ufundowany przez Burmistrz Łobza Pana Piotra Ćwikłę.

II miejsce Kamaszko Krzysztof Klub HDK PCK Łobez I – puchar ufundowany przez Polski Związek Wędkarski w Szczecinie.

III miejsce Działkowski Andrzej Klub HDK PCK „Dar Życia” Goleniów - puchar ufundowany przez Członka Honorowego PCK Bernarda Krupskiego.

 

Klasyfikacja indywidualna w sektorach „A” „B” „C”:

                      

I miejsce w sektorze „A”  Kaciuba Krzysztof – HDK PCK Nowogard  ,

I miejsce w sektorze „B” Bęś Piotr – HDK PCK Szczecin   

I miejsce w sektorze „C” Kamaszko Krzysztof – HDK PCK Łobez I .

 

Największą rybę w tegorocznych zawodach złowił Kaciuba Krzysztof HDK PCK Nowogard. Był to leszcz ważący 0,745 kg -  otrzymał puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady Miasta Łobez Pana Bogdana Góreckiego.

 

Zawody odbyły się na żywej rybie i po zwarzeniu wszystkie ryby zostały wpuszczone
z powrotem do jeziora.

 

Zawody były sfinansowane ze środków Gminy Łobez w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Działania na rzecz zdrowego stylu życia oraz rozwijania  i upowszechniania honorowego krwiodawstwa”.

 

Imprezę wsparli: Starostwo Powiatowe Łobez, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, Unia Miast i Gmin Dorzecza Regi, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Nowamyl” Łobez, Ewa i Andrzej Marszałek  Sklep Zoologiczny Łobez,  Piekarnia S.C. Lucyna Kwak i Piotr Sładkiewicz Łobez, Piekarnia G.S. Węgorzyno, Apteka Centrum, Apteka „Pod Koroną”, Bogdan Górecki i wielu innych.

Zawody upłynęły w miłej i koleżeńskiej atmosferze.      

 

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin