Image1\
 
 

ZBIERAMY KREW DLA POLSKI - POZYSKANO 21,150 LITRÓW KRWI

 

Podczas trzech kolejnych akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanych w ramach XI edycji akcji ph. „Zbieramy Krew dla Polski”, tj. w  Goleniowie w dniu 09 maja,
w Złocieńcu w dniu 27 czerwca i w Drawsku Pomorskim w dniu 28 czerwca pozyskano 21,150 litrów krwi. Krew pobrano od 47 osób.

Akcjom towarzyszyły akcje promocyjne mające na celu edukację w dziedzinie krwiodawstwa, połączone z pokazami pierwszej pomocy, pomiarem ciśnienia tętniczego krwi oraz konkursami. Krew w mobilnym punkcie poboru krwi „krwiobusie” pobierała ekipa
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Akcje odbywały się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz przy wsparciu w postaci gadżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W przeprowadzeniu akcji pomagali:

 • W Goleniowie: Prezes Klubu HDK PCK „Dar Życia” w Goleniowie Marek Poprawa, Prezes Klubu HDK „Strażak” przy KP PSP w Goleniowie Ryszard Sikora, Instruktor Pierwszej Pomocy PCK Pani Grażyna Walkowiak, wolontariusze ZOO PCK w osobach: Kazimierz Dziechciowski, Dawid Piekarski oraz 2 uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.
 • W Złocieńcu:Marian Wojtakajtis – sekretarz Komisji Rewizyjnej ZOO PCK
  w Szczecinie, Joanna Springer – pełnomocnik Delegatury ZOO PCK w Drawsku Pomorskim, Kazimierz Dziechciowski – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, członek Klubu „Senior+” przy ZOO PCK w Szczecinie, Justyna Piwońska nauczyciel
  z Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie, wolontariuszki
  z Zespołu Szkól w Budowie w osobach: Jagoda Springer, Dominika Kręc.
 • W Drawsku Pomorskkim – Marian Wojtakajtis sekretarz Komisji Rewizyjnej ZOO PCK w Szczecinie, Joanna Springer – pełnomocnik Delegatury ZOO PCK w Drawsku Pomorskim, Justyna Piwońska nauczyciel z Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie, wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  z Czaplinka, członkowie Grupy ratowniczej Rescue TEAM w osobach: Jarosław Tarnowski, Joanna Cylkowska, Adam Olkowski, Adela Zareba oraz wolontariusze - Oktawia Trojanek i Dawid Piwoński.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia akcji składamy serdeczne podziękowania.

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin