Image1\
 
 

Coroczne uroczyste spotkanie członków i sympatyków Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działającego przy KW PSP w Szczecinie

Jak co roku w grudniu, w dniu 12.12.2017r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie członków i sympatyków Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działającego przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie. Zaproszonymi gośćmi spotkania byli: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz i przedstawicielka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Pani mgr Aneta Rymsza.

Klub HDK PCK przy KW PSP w Szczecinie powstał 19 marca 2009 r. i w chwili obecnej zrzesza 40 członków: 20 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KW PSP (w tym 7 funkcjonariuszy z WOSz PSP w Bornem Sulinowie), 13 funkcjonariuszy z Komend Powiatowych PSP w: Policach, Gryfinie, Białogardzie i Pyrzycach. Ponadto do Klubu należy 5 emerytów KW PSP oraz 2 członków rodzin. Stan osobowy Klubu w stosunku do ubiegłego roku powiększył się o 15 nowych członków.

Podczas spotkania prezes Klubu st. kpt. Marek Rak przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za 2017 rok, z którego wynika, iż członkowie Klubu w bieżącym roku oddali honorowo 42 160 ml krwi i jej składników. Następnie prezes wręczył czwórce członków odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia. Odznaczenia a wraz z nimi pamiątkowe gadżety otrzymali: Pani Roksana Piątek, mł. bryg. Andrzej Dębicki i kpt. Dariusz Kempisty (wszyscy – KW PSP w Szczecinie) oraz st. kpt. Piotr Zaręba (KP PSP Police). Odznaczenie to przysługuje mężczyznom, którzy oddali honorowo min. 6 litrów krwi a kobietom po oddaniu min. 5 litrów krwi.

Prezes Klubu poinformował zebranych, że w dniu 2 grudnia br. podczas „Gali wolontariatu czerwonokrzyskiego”, zorganizowanej z okazji Dni HDK PCK w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Panowie: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz oraz były p.o. Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Szczecinie st. bryg. w st. spocz. Henryk Walasek za zasługi w popularyzowaniu honorowego krwiodawstwa w środowisku pożarniczym zostali odznaczeni „Odznaką Honorową PCK IV stopnia”.

Wszyscy członkowie Klubu otrzymali souveniry ufundowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. W tracie spotkania podziękowania dla członków Klubu za piękny, humanitarny dar, jakim jest oddawana honorowo krew, przekazali: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP oraz w imieniu Pani Dyrektor RCKiK w Szczecinie Pani Aneta Rymsza. Na koniec spotkania wszyscy życzyli sobie zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku oraz stanęli do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin