Image1\
 
 

W ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariatu,
2 grudnia w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość pod nazwą „Gala wolontariatu czerwonokrzyskiego”.

Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie Lucyna Rogańska witając przybyłych na Galę gości przypomniałasłowa prekursora Czerwonego Krzyża Henryego Dunanta: „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób … każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił
– przyczynić się w jakimś stopniu do (…) szlachetnego dzieła”. Jak co roku podczas Gali czerwonokrzyskiego wolontariatu dziękujemy właśnie za małe i duże gesty płynące z serca, a skierowane do drugiego człowieka.


W uroczystości wzięli udział m.in. długoletni członkowie, wolontariusze i pracownicy organizacji PCK, w tym:

 • przedstawiciele Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, realizujący cele statutowe PCK, jakimi jest ochrona zdrowia i życia, działania w zakresie  pomocy społecznej oraz upowszechniania idei humanitaryzmu i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, 
 • wolontariusze zaangażowani w działania w zakresie pomocy społecznej i promocji zdrowia,
 • prezesi Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • przedstawiciele szkół - laureaci Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pn. „Młoda Krew Ratuje Życie”,
 • przedstawiciele służby krwi,
 • przedstawiciele innych organizacji i instytucji współpracujących z PCK i wspierających działania PCK w zakresie upowszechniania honorowego krwiodawstwa, promocji zdrowia oraz opieki i pomocy specjalnej.

Wyrazy uznania i wdzięczności przesłał  Marek Hok Poseł na Sejm RP oraz Pani Mariola Cieśla Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, które odczytała prowadząca uroczystość.

 

Podczas uroczystości za dotychczasową działalność i zaangażowanie uhonorowano członków PCK i osoby wspierające działalność czerwonokrzyską wyróżnieniami Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA II STOPNIA otrzymał:

 • Jakub Cichocki prezes Klubu HDK PCK „Krwilijka” przy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, Instruktor Pierwszej Pomocy PCK,

ODZNAKI HONOROWE POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA III STOPNIA otrzymali:

 • Henryk Augustyn – prezes Klubu HDK PCK w Dobrej,

ODZNAKI HONOROWE PCK IV STOPNIA (INDYWIDUALNE) otrzymali:

 • Katarzyna Baniewicz – członek Klubu HDK PCK „Krwilijka” przy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP
 • Bożena Kontowicz – członek wspierający działalność Klubu HDK PCK w Dobrej,
 • Maciej Kraus – członek Klubu HDK PCK w Łobzie,
 • Jerzy Kudaj – członek Klubu HDK PCK w Łobzie,
 • Marek Ładziak – członek Klubu HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie,
 • Aleksandra Namiotko – członek Klubu HDK PCK „Krwilijka” przy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP
 • Mariusz Obst - członek Klubu HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie,
 • Janusz Olczak – Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie,
 • Rafał Raniowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, członek Klubu HDK PCK „Krwilijka” przy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP,
 • Jacek Staśkiewicz – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
 • Jerzy Ułasiuk – nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie,
 • Henryk Walasek – członek Klubu HDK PCK przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

ODZNAKĘ HONOROWĄ PCK IV STOPNIA (ZBIOROWA)otrzymało

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Szczecinie.

Za zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa WYRÓŻNIENIE „KRYSZTAŁOWE SERCE” otrzymali:

 • Jacek Bednarz – członek Wojskowego Klubu HDK PCK w Szczecinie,
 • Zbigniew Wegner – prezes Klubu HDK PCK przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie,
 • Renata Krystyna Wojtakajtis – Honorowa Dawczyni Krwi ze Stargardu,
 • Marian Wojtakajtis – sekretarz Komisji Rewizyjnej ZOO PCK w Szczecinie,

Ponadto podczas uroczystości podsumowano na szczeblu okręgowym XIV edycję Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod nazwą „Młoda Krew Ratuje Życie”. Szkołom wręczono okolicznościowe gratulacje, podziękowania oraz upominki (radiomagnetofony) ufundowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Następnie podsumowano akcję pomocową #PoBurzy dla poszkodowanych wskutek burz i nawałnic, jakie dotknęły województwo pomorskie. Okolicznościowe podziękowanie za wsparcie akcji odebrali:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Podziękowanie odebrał st. bryg. Jacek Staśkiewicz Komendant Wojewódzki PSP,
 • Jan Suszczyński Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie.

 

Galę wzbogacił występ zespołu „Srebrzyści akordeoniści”.

 

Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Uroczystość została sfinansowana ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Gala wolontariatu czerwonokrzyskiego”.

Wszystkim, którzy pojawili się na uroczystości, zarówno krwiodawcom, działaczom i propagatorom Honorowego Krwiodawstwa, jak również przyjaciołom i sympatykom PCK serdecznie dziękujemy. 

 

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin