Image1\
 
 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK realizuje nowy projekt pod nazwą „Co wiesz o pierwszej pomocy”, współfinansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin.

Celem projektu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

Realizacja zadania polegać będzie na  sprawdzeniu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród mieszkańców Szczecina do 30 roku życia i działaniach informacyjno –edukacyjnych. Działania projektowe zostaną przeprowadzone na pięciu szczecińskich placach (pl. Grunwaldzki,pl. Żołnierza, pl. Rodła, pl. Kościuszki i pl. Szarych Szeregów) 4 grudnia w godzinach od 16.00-17.00. Wyszkoleni Wolontariusze PCK sprawdzą wiedzę przechodniów, a także będą promować aktywne działanie  w sytuacjach kryzysowych.

Jako organizacja posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń pierwszej pomocy jak i organizacji mistrzostw pierwszej pomocy zauważyliśmy, że istnieje pilna potrzeba weryfikacji  i edukacji wiedzy w tym zakresie.

Ostatni eksperyment przeprowadzony przez uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie polegający na poszukiwaniu w mieście urządzeń AED, a także statystyki dotyczące poziomu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy świadczą o potrzebie podejmowania działań informacyjno - edukacyjnych. Okazuje się, ze nie wystarczy rozmieścić na terenie miasta skrzynki z urządzeniami do reanimacji, trzeba jeszcze przekazać mieszkańcom Szczecina, gdzie one się znajdują i jak z nich korzystać.  Wiedza o tym jak się zachować w sytuacjach kryzysowych przekazywana jest w szkole, ale także powinna być systematyczne sprawdzana, uzupełniana i weryfikowana po to, aby młodzież nie bała jej się zastosować .

Projekt  pn. „Co wiesz o pierwszej pomocy” jest realizowany od 15.09 do 15.12.2017r. w ramach programu „mikroDOTACJE”.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin