Image1\
 
 

CZERWONOKRZYSKIE ŚWIĘTO DARCZYŃCÓW ZDROWIA I ŻYCIA

 

Początki honorowego krwiodawstwa sięgają 1958 roku. To wtedy Polski Czerwony Krzyż podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei. Ruch Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża jest integralną częścią struktur PCK i obecnie zrzesza w województwie zachodniopomorskim ponad 1,3 tysiąca członków i wolontariuszy w 45 Klubach Honorowych Dawców Krwi, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu, zjednując tym samym nowych sympatyków dla Organizacji i Ruchu HDK PCK.

 

W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi Polski ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada.

Te kilka listopadowych dni to święto wszystkich Czerwonokrzyskich Honorowych Dawców Krwi i czas podziękowań: wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK, a także pracownikom Polskiego Czerwonego Krzyża, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddają nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę, jaką wykonują promując ideę honorowego krwiodawstwa.
W trakcie obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, podczas których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia i wyróżnienia, tj.  odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz wiele innych okolicznościowych podziękowań.

Mamy nadzieję, że organizowane uroczystości okażą się dobrą okazją, aby popularyzować ideały bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebujących.

Oddając krew krwiodawcy urzeczywistniają ideały ludzkiego braterstwa. Dzielą się bowiem cząstką siebie z drugim człowiekiem przywracając mu zdrowie, a często także ratując życie i za to im dziękujemy.

 

 

Jak powiedział prekursor Czerwonego Krzyża Henry Dunant – „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób … każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił – przyczynić się w jakimś stopniu do (…) szlachetnego dzieła”.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin