Image1\
 
 

Miło nam poinformować, że Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie z dniem 01.06.2017 r. rozpoczął współpracę z Firmą WTÓRPOL w zakresie zbiórki odzieży używanej i tekstyliów. Naszym wspólnym zamiarem jest zebranie jak największej ilości odzieży używanej aby mogła trafiać do najbardziej potrzebujących, a tekstylia które ze względu na swój stan nie mogą być  przekazane osobom w trudnej sytuacji zostaną odsprzedane w celach przemysłowych.  Środki pozyskane z tej sprzedaży, ZOO PCK przeznacza  na działania pomocowe i  obsługę projektów edukacyjnych. Prosimy zatem mieszkańców naszego miasta i województwa aby używaną i nadającą się do dalszego użytkowania odzież wrzucać do pojemników oznaczonych znakiem PCK, które są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża. Oczywiście darczyńcy, którzy zechcą przekazać ubrania lub pościel lub  buty w dobry stanie, wciąż mogą to zrobić odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK.

PCK jest największą i najstarszą organizacją pomocową w naszym kraju. Nie otrzymujemy żadnego wsparcia w postaci środków publicznych, natomiast nasza wiedza, doświadczenie, wypracowane metody i rzesze wolontariuszy pozwalają nam nieść pomoc  innym.

Bardzo ważny jest  dla nas dobór partnera handlowego- solidnego i rzetelnego a takim jest firma WTÓRPOL.

Mamy nadzieję, iż  nowa współpraca przyniesie same korzyści wszystkim zainteresowanym a w szczególności osobom pomocy potrzebującym.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin