Image1\
 
 

W sobotę 10 czerwca odbyły się XIX cykliczne Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Klubów HDK PCK,nad którymi Honorowy Patronat objęła Burmistrz Węgorzyna Monika Kuźmińska.Celem Zawodów była popularyzacja sportu wędkarskiego wśród krwiodawców, w tym ich czynny wypoczynek, zaakcentowanie Światowego Dnia Krwiodawcy, nawiązanie współpracy między Klubami HDK oraz wyłonienie trzech najlepszych drużyn i  najlepszych zawodników.

.

Głównym organizatorem zawodów był Klub Honorowych Dawców Krwi PCK z Łobza,
a współorganizatorem Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Węgorz” z Węgorzyna.
W zawodach wzięło udział 12 drużyn: Łobez ( 2 drużyny), Szczecin, Banie (2 drużyny), Goleniów, Stargard ZNTK, Gryfice, Nowogard, Dobra, Gryfino i Płoty.

 

Zawody przebiegały pod czujnym okiem komisji sędziowskiej, której przewodniczył Sędzia Główny – Adam Hlib.

Zawody rozpoczęły się o godz.10.00 po oddaniu strzału przez sędziego głównego i trwały do godz. 14.00. Po zakończeniu zawodów 4 sędziów przystąpiło do oceny wagowej złowionych ryb w poszczególnych sektorach: „A”, „B”, „C”. W każdym sektorze było po 12 zawodników, reprezentujących różne drużyny.

                                                         

Zawodnicy byli oceniani:

·         w klasyfikacji drużynowej:

 I miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK Szczecin I – puchar za I miejsce drużynowe, ufundowany przez p. Burmistrz Węgorzyna Monikę Kuźmińską

II miejsce drużyna HDK PCK Łobez I - puchar został ufundowany przez Starostę Łobeskiego Pawła Marka

III miejsce drużyna HDK PCK Goleniów - puchar ufundowany przez Wojskową Stację Krwiodawstwa w Szczecinie

IV miejsce Międzyzakładowy Klub HDK PCK ZNTK Stargard

V miejsce Klub HDK PCK Gryfice

VI miejsce Klub HDK PCK Banie II

VII miejsce Klub HDK PCK Gryfino

VIII Klub HDK PCK Płoty

IX miejsceKlub HDK PCK Banie I

X miejsce Klub HDK PCK Łobez II

 XI miejsce Klub HDK PCK Nowogard

XII miejsce Klub HDK PCK Dobra.

 

·         w klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce Piotr Działkowski z Klubu HDK PCK Goleniów – otrzymał puchar ufundowany przez Burmistrza Łobza Piotra Ćwikłę

II miejsce Kazimierz Tomczak z Klubu HDK PCK Szczecin – otrzymał puchar ufundowany przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK Szczecin

III miejsce Zdzisław Piotrowski z Międzyzakładowego Klubu HDK PCK ZNTK w Stargardzie - otrzymał puchar ufundowany przez Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Koszalinie, Członka Honorowego PCK Bernarda Krupskiego

 

Klasyfikacja indywidualna w sektorach „A” „B” „C”:

I miejsce w sektorze „A” zajął AntoniKarluk  – HDK PCK Łobez I  (7,23 kg)  ,

I miejsce w sektorze „B” Kazimierz Tomczak – HDK PCK Szczecin (13.39 kg) 

I miejsce w sektorze „C” Grzegorz Działkowski – HDK PCK Goleniów (17.02 kg) .

 

Największą rybę w tegorocznych zawodach złowił Wojciech Gała z HDK PCK Banie I. Był to leszcz ważący 0,83 kg. Wojciech Gała otrzymał puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady Miasta w Łobzie Pana Bogdana Góreckiego .

 

W zawodach zorganizowanych przez Klub HDK PCK Łobez wzięło udział ponad 120 osób w tym zawodnicy, zaproszeni goście oraz kibicujący naszym zawodnikom krwiodawcy.

Zawody były sfinansowane ze środków Gminy Łobez w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Działania na rzecz zdrowego stylu życia oraz rozwijania i upowszechniania honorowego krwiodawstwa”.

Imprezę mogliśmy zrealizować dzięki pomocy: Starostwa Powiatowego w Łobzie, Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Nowamyl” Łobez, Ewy i Andrzeja Marszałków - Sklep Zoologiczny Łobez,  Piekarni S.C Lucyna Kwak i Piotr Sładkiewicz - Łobez, Piekarni G.S. Węgorzyno, Pana Marcina Ościłowskiego, Pana Bogdana Góreckiego, i wielu innych .

Wszyscy uczestnicy i goście zaproszeni rozkoszowali się serwowanymi posiłkami przez kucharza z koła PW „Węgorz” Pana Zbigniewa.

Zawody upłynęły w miłej i koleżeńskiej atmosferze wszystkich uczestników zawodów oraz zaproszonych gości.

 

GALERIA

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin