Image1\
 
 

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Szczecinie informuje, że firma:

,,Świat Prezentów” Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, 74-100 przy ul. Łużyckiej 87 (206) wpisana do KRS Sądu Rejonowego Szczecin Centrum XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000361191, NIP 858-18-33-124, REGON 320875274, reprezentowana przez:

   1. Artura Spadło- prezesa

 

bez zgodyorganizacji upowszechnia ulotki informujące o wspólnie realizowanej akcji zbiórki odzieży używanej oraz bezprawnie korzysta ze znaku firmowego Polskiego Czerwonego Krzyża, który jest chroniony przepisami prawa międzynarodowego obowiązującymi w Polsce (art.44 i 53 konwencji genewskiej z dn.12.08.1949 r., Dz.U.1956 r. Nr 38 poz.171) oraz przepisami prawa wewnętrznego RP (art.13, 14, 15 Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu z dn. 16.11.1964 r. Dz. U. nr 41 poz. 276).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o PCK, nadużycie lub niewłaściwe używanie znaku Czerwonego Krzyża stanowi wykroczenie, tj. czyn określony w kodeksie wykroczeń /art. 3 ust.1, zm. Dz. U. z 1995 r. nr 95 poz. 475/.

Nadmieniamy, że współpraca z ww. firmą została zakończona z dniem 30.09.2016 r.

Jednocześnie przypominamy, że PCK posiada rozmieszczone na terenie województwa zachodniopomorskiego własne pojemniki oznaczone znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża, przeznaczone do zbiórki odzieży używanej oraz innych tekstyliów oraz magazyny pomocy doraźnej zlokalizowane przy biurach PCK.


Będziemy wdzięczni, za upowszechnienie powyższej informacji wśród lokalnego społeczeństwa.

 
 
 
 
 

ZOO PCK Szczecin